Monografie

Zámek v Rychvaldě

Zobrazit

Velikost: 974 KB Formát: PDF

Monografie o historii, stavebním vývoji a architektonických paralelách zámku v Rychvaldě. Knihu lze koupit v městské knihovně v Rychvaldě.

Café Habsburg (kavárna Praha) v Ostravě

Zobrazit

Velikost: 793 KB Formát: PDF

Monografie o stavebním vývoji domu čp. 41 v Moravské Ostravě a osudech zdejší kavárny Praha, původně Café Habsburg. Svazek lze koupit v prodejně skript VŠB - TU Ostrava a v knihkupectví Academia Ostrava.

Hrad Starý Jičín - obsah

Zobrazit

Velikost: 527 KB Formát: PDF

Nejnovější zkoumání hradu z pohledu archeologa, stavebního historika a geologa. Ostrava 2014. Distribuuje výhradně obec Starý Jičín.

Předměty z depozitářů stavebních detailů v Ostravě a v Žilině

Zobrazit

Velikost: 2 MB Formát: PDF

Odborná monografie o vybraných souborech stavebních detailů z depozitářů v Ostravě a v Žilině, sestavená v kontextu dějin památek jako míst nálezů a nálezových okolností. Ostrava 2015.

Historické krovy Moravy, Slezska a Slovenska

Zobrazit

Velikost: 3 MB Formát: PDF

Odborná monografie o historických krovech v Moravskoslezském a Žilinském kraji, jejich poznávání, vyhodnocování a obnově sestavená řešiteli projektu a dalšími odborníky z České a Slovenské republiky. Ostrava 2015.

Digitální modely

model krovu kostela v Příbovcích

Zobrazit

Velikost: 200 KB Formát: PDF

Výukový model krovu kostela sv. Šimona a Judy v Príbovcích

model krovu kostela v Babíně

Zobrazit

Velikost: 896 KB Formát: PDF

Výukový model krovu kostela Seslání Ducha Svatého v Babíně

Sborníky

Komíny

Zobrazit

Velikost: 461 KB Formát: PDF

Štúdijné materiály: popis konštrukcie komína, legislatíva, normy

sborník z konference

Zobrazit

Velikost: 6 MB Formát: PDF

Metodika plošného dokumentovania a výskumu historických krovov na území Slovenska

Zobrazit

Velikost: 4 MB Formát: PDF

Štúdijný materiál: Výskum je zameraný hlavne na typológiu, konštrukciu a aktuálny stavebno-technický stav.

Stavebno-historický prieskum krovov nad kláštorným kostolom sv. Petra z Alkantary

Zobrazit

Velikost: 419 KB Formát: PDF

Štúdijný materiál: Rímskokatolícky kostol sv. Petra z Alkantary je orientovanou sakrálnou stavbou, s postranne situovanou vysokou hranolovou vežou. Samotný kostol tvoria tri hlavné priestory – halové trojlodie, svätyňa a na severnej strane kaplnka. Kostol, ktorý bol dokončený v 90. rokoch 15. storočia je dodnes ukončený monumentálnymi strechami, s primárnymi historickými krovovými konštrukciami. Súčasne s výstavbou kostola na konci 15. storočia založili aj františkánsky kláštor.

Sanačné úpravy krovov dómu sv. Martina

Zobrazit

Velikost: 3 MB Formát: PDF

Štúdijný materiál: Dóm sv. Martina v Bratislave jednoznačne patrí medzi najznámejšie a tiež najvýznamnejšie sakrálne stavby na území Slovenska.

Vplyv mikroklímy podstrešného priestoru historického krovu na drevenú konštrukciu

Zobrazit

Velikost: 584 KB Formát: PDF

Štúdijné materiály: V snahe dosiahnuť udržateľnosť stavu je analyzovaný vplyv vlhkosti vzduchu na vlhkosť drevených konštrukčných prvkov na zabránenie vzniku kritických vlhkostných stavov v závislosti od spôsobu prevetrávania priestoru.

The analysisi of methods used in renovation of historical roof frames

Zobrazit

Velikost: 516 KB Formát: PDF

Štúdijné materiály: This paper is an analysis of remediation methods used in historical trusses in the Slovakia. Methods are analysed in terms of construction and in view of the requirements of historic preservation.

Parametric analysis of roof structures in selected regions of Slovakia

Zobrazit

Velikost: 410 KB Formát: PDF

Štúdijné materiály: Under the constructional and historical research of historical trusses, made in northern regions of Slovakia, the preliminary structural and technological research was also realized.

Static analysis of hanging truss of beamed floor in evangelical church in Vysna Boca

Zobrazit

Velikost: 714 KB Formát: PDF

Štúdijné materiály: Evanjelický kostol vo Vyšnej Boci je jedným z typických reprezentantov klasicizmu. Postavený bol v roku 1785 ako tolerančný na mieste pôvodného chrámu zo 70-tych rokov 16. storočia (evanjelický zbor vo Vyšnej Boci vznikol už v roku 1540) s použitím pôvodnej veže, ktorá bola k stavbe pripojená pri prestavbe v rokoch 1819- 1825.V súčasnosti je kostol využívaný len sporadicky. Zaujímavý je najmä konštrukciou pre vyvesenie drevených stropných trámov, teda vešadlom umiestneným v priestore krovu.

Rozbor vybraných medzinárodných dokumentov

Zobrazit

Velikost: 91 KB Formát: PDF

Štúdijné materiály: Stručný prehľad vybraných medzinárodných dokumentov v oblasti ochrany pamiatok

Plombovanie v konštrukciách historických krovov

Zobrazit

Velikost: 98 KB Formát: PDF

Podklady k štúdiu - popis jednej z metód spevňovania drevených prvkov krovu

Príložkovanie prvkov historických krovov

Zobrazit

Velikost: 518 KB Formát: PDF

Podklady k štúdiu - popis jednej z metód spevňovania drevených prvkov krovu

Protézovanie drevených prvkov historických krovov

Zobrazit

Velikost: 1 MB Formát: PDF

Podklady k štúdiu - popis jednej z metód spevňovania drevených prvkov krovu

Monografie

Kostel sv. Václava v Moravské Ostravě - obsah

Zobrazit

Velikost: 322 KB Formát: PDF

Popularizace stavebního vývoje kostela sv. Václava v Moravské Ostravě a archeologických výzkumů v jeho areálu. Ostrava 2014: Distribuuje výhradně Římskokatolická farnost Moravská Ostrava. 30,-.

Zapojené univerzity

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií