Projektový manažer

FAST VŠB - TU Ostrava                                        SF ŽU v Žilině

Mgr. Augustinková Lucie, Ph.D.                              prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.

lucie.augustinkova@vsb.cz

+420 737 976 884

řešitelé:                                                                    řešitelé:

Mgr. Knápek Aleš                                                    Ing. arch. Peter Krušinský, PhD.  

PhDr. Kouřilová Dana                                              Ing. Josef Gocál, PhD.

Mgr. Kubicová Věra                                                 Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.     

prof. Ing. Martinec Petr, CSc.                                  ing. Miloš Kekeliak

Ing. Potůček Václav                                                 Ing. Renáta Korenková, PhD.

MgA. Šafářová Vendula Ph.D.                                 Doc. Ing. Ján Rybárik, PhD.

Ing. Winkler Jiří

Finanční manažer

Teslíková Markéta                                                      Katarína Šöbeková

Zapojené univerzity

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií