Záznamy - Česká republika

Hláska 3/2016

Fotografie

Vloženo: 08. 03. 2016

Článek o depozitáři ve zpravodaji statutárního města Opavy Hláska.

Starojický zpravodaj 2/2016

Fotografie

Vloženo: 07. 03. 2016

Stať o depozitáři v Starojickém zpravodaji

Skladba depozitáře

Vloženo: 14. 12. 2014

Položky depozitáře dokumentují úroveň stavitelství v našem kraji v minulosti. Nejvýznamnější položkou depozitáře je soubor tzv. Staříčských zlomků, kamenných architektonických článků vrcholně gotického původu pocházejících z kostela Nalezení sv. Kříže ve Staříči. Keramické tvarovky z Fulneka zase ilustrují stavební zvyklosti kapucínů v raném baroku.

Záznamy - Slovenská republika

Zapojené univerzity

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií