Záznamy - Česká republika

Hláska 3/2016

Fotografie

Vloženo: 08. 03. 2016

Článek o depozitáři ve zpravodaji statutárního města Opavy Hláska.

Starojický zpravodaj 2/2016

Fotografie

Vloženo: 07. 03. 2016

Stať o depozitáři v Starojickém zpravodaji

Skladba depozitáře

Vloženo: 14. 12. 2014

Položky depozitáře dokumentují úroveň stavitelství v našem kraji v minulosti. Nejvýznamnější položkou depozitáře je soubor tzv. Staříčských zlomků, kamenných architektonických článků vrcholně gotického původu pocházejících z kostela Nalezení sv. Kříže ve Staříči. Keramické tvarovky z Fulneka zase ilustrují stavební zvyklosti kapucínů v raném baroku.

Depozitář architektonických prvků (FAST VŠB)

Fotografie

Vloženo: 20. 03. 2014

Depozitář architektonických prvků je budován na FAST VŠB - TU Ostrava. Obsahuje stavební detaily a architektonické prvky, které ztratily své původní umístění na stavbě. Do depozitáře jsou zařazovány prvky z historických staveb vzniklých od počátku naší stavební kultury po polovinu 20. století. Depozitář je přístupný po domluvě na mailové adrese lucie.augustinkova@vsb.cz nebo na čísle 737 97 68 84.

Záznamy - Slovenská republika

Depozitář architektonických prvků (ŽU)

Fotografie

Vloženo: 14. 12. 2014

Depozitář staveních detailů je budován na Stavební fakultě Žilinské univerzity. K jeho nejvýznamnějším sbírkovým předmětům náleží řezy z prvků krovu barokního původu a středověké keramické tašky. Depozitář je přístupný po předchozí domluvě mailem na adrese peter.krusinsky@fstav.uniza.sk

Zapojené univerzity

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií