Připravované akce

expozice o historii města Klimkovic a okolí

Pozvánka

Termín: 15. 01. 2016 až 04. 12. 2019 Typ: Výstava

15. 1. 2016 bude slavnostně prezentována veřejnosti nová expozice o dějinách města Klimkovice.

Expozice v Návštěvnickém centru v Novém Jičíně

Termín: 23. 12. 2015 až 23. 12. 2020 Typ: Výstava

Od ledna 2016 bude expozice v domě čp. 45 v Novém Jičíně doplněna o oddíl dějiny domu čp. 45, památného díky úmrtí generála Laudona v roce 1790. Ostatní části expozice jsou věnovány tradiční novojičínské výrobě klobouků, životu, vojenským úspěchům a skonu generála Laudona.

Otevření katedrály v Moravské Ostravě

Pozvánka

Termín: 22. 11. 2015 až 22. 11. 2019 Typ: Výstava

22. 11. 2015 bude po obnově otevřena katedrála Božského Spasitele, postavená podle návrhu arcibiskupského stavitele Gustava Meretty v letech 1883 - 89. Katedrála bude mimo bohoslužby zpřístupněna od úterý do soboty 8 15 - 12 15 a 13 15 až 17 15.

Uskutečněné akce

Procházka Ostravou

Termín: 26. 06. 2014 Typ: Workshop

Ve čtvrtek 26. 6. proběhne komentovaná prohlídka historickým jádrem Ostravy. Naplánovány jsou návštěvy nejstarších památek Ostravy - kostela sv. Václava v Moravské Ostravě, torza hradeb Moravské Ostravy, střepů zdiva pod podlahou chodby Ostravského muzea a Slezskoostravského hradu. Sraz je v 15 hodin před věží kostela sv. Václava v Moravské Ostravě.

Přednáška Vodní dílo Nečíz

Termín: 26. 03. 2014 Typ: Přednáška

Přednáška v kontextu urbanistického vývoje města Litovel. Žilinská univerzita, 16 hodin.

Přednášky vyučujících Žilinské univerzity v Ostravě

Termín: 28. 02. 2014 Typ: Přednáška

PhDr. Petera Krušinského a PhDr. Zuzana Grúňová.

Výjezdní workshop na Slovensko

Termín: 26. 03. 2014 Typ: Workshop

Prohlídka krovů v obcích Bela Dulice a Socovce. Odjezd v 7 00 z parkoviště FAST VŠB TU Ostrava.

Výstava o historických krovech na Slovensku

Termín: 05. 03. 2014 až 07. 04. 2014 Typ: Setkání

Součástí akce bude zařazení předmětů z depozitáře stavebních detailů Žilinské univerzity i VŠB - TU Ostrava.

WORKSHOP - Klimkovice, Bravantice (ČR)

Termín: 07. 05. 2014 Typ: Workshop

Workshop zaměřený na krovové konstrukce na Novojičínsku. 9 15 Bravantice, kostel sv. Valentina - prohlídka kostela včetně krovu lodi ze 17. století a krovu presbytáře z 19. století 10 15 Klimkovice, kostel Nejsvětější Trojice, prohlídka kostela včetně krovu dendrochronologicky datovaného do roku 1617

Křest knihy "Vodní dílo Nečíz v Litovli"

Termín: 14. 06. 2014 Typ: Setkání

V rámci festivalu Hanácké Benátky poprvé představena monografie Vodní dílo Nečíz v Litovli (Historie a aktuální význam) od Lucie Augustinkové a Hany Paclové. Křest knihy a autogramiáda bude probíhat od 14 hodin v muzeu Litovel.

setkání badatelů zabývajících se historickými krovy

Termín: 03. 12. 2014 Typ: Setkání

V 10 hodin proběhne ve vestibulu FAST komentovaná prohlídka výstavou Paměť historických střech. Výstavou provede ing. Jiří Bláha, Ph.D. z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Odpoledne je plánována prohlídka kostela Nejsvětější Trojice v Klimkovicích.

prohlídka depozitáře v Žilině

Termín: 01. 12. 2014 Typ: Workshop

Na Žilinské univerzitě bude možné seznámit se se slovenskou částí depozitáře, budovou na stavební fakultě v Žilině. Odjezd v 7 hodin z parkoviště FAST. Zájemci o dopravu se musí nahlásit na adresu lucie.augustinkova@vsb.cz do 28. 11. do 12 hodin.

exkurze do lokality Turčianský sv. Peter

Termín: 26. 11. 2014 Typ: Workshop

Prohlídka svatopetrského kostela ve městě Turčianský Sv.Peter. Zájemci o workshop se musí přihlásit na adresu lucie.augustinkova@vsb.cz nejpozději do pátku 21. 11. do 12 hodin. Odjíždí se od FAST v 7 hodin.

Dějiny architektury v Ostravě

Termín: 12. 11. 2014 Typ: Přednáška

Přednáška o stavebním vývoji města Ostravy, jeho historických stavbách a aktuálním stavu památkového fondu proběhne v 15 30 v interiéru kostela sv. Václava v Moravské Ostravě. Přednáška ing, Petera Krušinského Plošný výskum historických krovov na území Slovenska.

výstava Paměť historických střech

Termín: 12. 11. 2014 až 08. 12. 2014 Typ: Výstava

12. 11. 2014 bude ve 13 hodin zahájena výstava Paměť historických střech (Historické krovy severní Moravy a Slezska, jejich skrytá krása a cesty, jak ji uchovat pro další generace). Součástí výstavy jsou ukázky autentických střešních krytin a předmětů souvisejících s konstrukcí střech a krovů historických staveb z depozitáře stavebních detailů.

prohlídka městské památkové rezervace Žilina

Termín: 27. 10. 2014 Typ: Workshop

Prohlídka městské památkové rezervace Žilina s výkladem ing. arch. Štefana Krušinského a vložená přednáška PhDr. Dany Kouřilové na Žilinské univerzitě - Barokní sýpka v areálu zámku Raduň - výsledky průzkumů a rekonstrukce. Autobus odjíždí od FAST 7 45. Prohlídka historického jádra Žiliny začíná 10 30 před budovou Stavební fakulty. Přednáška o sýpce v Raduni začíná ve 14 hodin na ŽU. Zájemci o účast na workshopu, kteří chtějí jet autobusem od FAST, se musí dopředu přihlásit na adresu lucie.augustinkova@vsb.cz

workshop Okoličné a Smrečany

Termín: 21. 10. 2014 Typ: Workshop

Terénní workshop s prohlídkou největšího středověkého krovu na Slovensku - kláštera v Okoličném. Odjíždí se v 6 30 od budovy FAST.

hrad Orava

Termín: 14. 10. 2014 Typ: Workshop

prohlídka hradu Orava. Na workshop je zajištěna doprava autobusem. Počet účastníků prohlídky hradu omezen není, v Žilině nebo přímo na Oravě se lze připojit bez předchozího přihlášení. Kapacita autobusu je nyní naplněna. Autobus odjíždí v 6 10 z parkoviště FAST a vrací se kolem 16 45 k FAST. Podle informací ze správy hradu by studenti platit vstupné neměli.

Prezentace výzkumů na hradě Starý Jičín

Termín: 11. 10. 2014 Typ: Přednáška

V sobotu 11. 10. budou na Starém Jičíně představeny dílčí výsledky aktuálně realizovaných výzkumů a dokumentace památkové obnovy hradu Starý Jičín. Na workshop lze přijít bez přihlášení, dopravu si zajišťují sami účastníci. Workshop končí v 16 hodin.

Workshop Lietava

Termín: 02. 10. 2014 Typ: Workshop

Prohlídka hradu Lietava v procesu památkové obnovy. Autobus bude přistaven v Ostravě na parkovišti FAST od 6 15 do 6 30. Zájemci, kteří plánují připojit se pouze na prohlídku areálu přímo v Žilině, mají sraz na Stavební fakultě Žilinské univerzity v 9 hodin. Kapacita autobusu je již naplněna.

První uvedení publikace v Ostravě

Termín: 28. 09. 2014 Typ: Setkání

28. 9. 2014 bude v 10 30 v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě poprvé představena publikace Zbyňka Moravce, Michala Zezuly a Lucie Augustinkové o stavebním vývoji kostela sv. Václava a výsledcích archeologických výzkumů realizovaných v kostele a jeho okolí. Prezentace knihy proběhne 10 30 až 11 hodin přímo v kostele sv. Václava, za příznivého počasí bude pokračovat autogramiádou od 11 hodin před kostelem.

Výstava katedry architektury FAST VŠB TU Ostrava

Termín: 15. 09. 2014 až 05. 10. 2014 Typ: Výstava

Depozitář stavebních detailů bude představen na výstavě Revitalizace a Ce(j)chovna, pořádané katedrou architektury FAST VŠB - TU Ostrava, od 15. 9. do 5. 10. 2014 na Dole Michal v Ostravě - Michálkovicích.

Prohlídka depozitáře na FAST VŠB - TU Ostrava

Termín: 12. 09. 2014 Typ: Setkání

12. 9. 2014 bude depozitář v rámci celoškolního srazu absolventů VŠB - TU Ostrava otevřen pro veřejnost od 10 do 15 hodin a budou probíhat jeho komentované prohlídky.

Kostel Nejsvětější Trojice v Klimkovicích

Termín: 27. 09. 2013 Typ: Přednáška

Na zámku v Klimkovicích byly prezentovány výsledky výzkumu o kostele Nejsvětější Trojice v Klimkovicích. Animaci, zachycující postup výstavby krovu nad lodí kostela, zhotovil ing. arch. Jan Baroš.

Expozice v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě

Termín: 26. 09. 2013 až 09. 09. 2018 Typ: Výstava

26. 9. bude v kostele sv. Václava zahájena nová expozice o dějinách, stavebním vývoji a archeologických výzkumech kostela.

slavnostní otevření depozitáře

Termín: 17. 09. 2013 Typ: Setkání

Depozitář stavebních detailů byl otevřen pro veřejnost. Studenti, badatelé a další zájemci mají nyní do depozitáře přístup po předchozí domluvě.

Workshop Krovy 2013

Termín: 13. 09. 2013 Typ: Workshop

Workshop zaměřený na poznávání historických krovů Frýdecka a Karvinska: Karviná-Fryštát, kostel sv. Kříže, městský kostel budovaný od 14. století, 1611 připojena ke katolickému kostelu jako samostatný bohoslužebný prostor tzv. Česká kaple pro bratrské věřící. Kostel byl po požáru v roce 1781 znovu zaklenut a dostal nový krov. V podkroví dochovány pozdně středověké malby Narození Panny Marie. Sedliště, dřevěný kostel Všech svatých, roubená jednolodní stavba z 30. let 17. století, krov Rankova systému pochází patrně až z doby, kdy byla k západní straně lodi připojena věž. Brušperk, kostel sv. Jiří vznikl koncem 14. století jako náhrada starší kostelní stavby. Věž vystavěna 1577–1580. Ve věži druhotně použity zdobené profilované a vyřezávané stropní trámy, pocházející snad z původního kostelního stropu. Boční kaple přistavěny 1744-1774. Stará Ves nad Ondřejnicí, kostel sv. Jana Křtitele staršího středověkého založení, upravovaný 1587–89. Stará Ves nad Ondřejnicí, renesanční zámek vzniklý přestavbou tvrze ve 2. polovině 16. století. Ve věži sekundárně použity trámy dendrochronologicky datované do roku 1540

Workshop Krovy 2013

Termín: 12. 09. 2013 Typ: Workshop

Workshop zaměřený na poznávání historických krovů na Kysuci: Turzovka, kostel Nanebevzetí Panny Marie postaven 1757-59. Petrovice u Bytče, kostel Narození Panny Marie, postaven 1834-44. Turie, kostel Narození Panny Marie, postaven 1834-44. Žilina, kostel sv. Barbory, františkánský z let 1704-1730. Žilina, kostel sv. Štefana Kráľa, původně z počátku 13. stol., barokně upraven r. 1762

workshop Krovy 2013

Termín: 10. 09. 2013 Typ: Workshop

Workshop zaměřený na poznávání historických krovů na Opavsku a Bruntálsko: Raduň, kostel Nejsvětější Trojice, krov lodi datovaný 1598/99 (d), krov nad kaplí sv. Anny 1614/1615 (d) Kružberk, kostel sv. Petra a Pavla, krov presbytáře patrně ještě středověký, krov nad lodí a sakristií je z konce 16. století Rýmařov, kostel archanděla Michaela s presbytářem patrně ze 14. století a s mladší lodí, krov je kombinací ležatých a stojatých stolic, může pocházet až z pozdně barokní opravy po požáru kostela. V podkroví relikty povrchových úprav exteriéru. Rýmařov, kostel Navštívení Panny Marie a sv. Anny v Lipkách, centrála vystavěná v letech 1710-15 na místě starší sakrální stavby. Andělská Hora, kostel Nanebevzetí Panny Marie, postaven před rokem 1579 v podobě bez odsazeného presbytáře. Třemešná, kostel sv. Šebestiána, krov 1732/31 (d), stropy ve věži dendrochronologicky datovány do doby po roce 1566).

workshop Krovy 2013

Termín: 09. 09. 2013 Typ: Workshop

Workshop krovy po Novojičínsku zaměřený na poznávání historických krovů: Suchdol nad Odrou, kostel Nejsvětější Trojice, krov 1604/05 (d), věž shořela r. 1917. Bílovec – Lubojaty, kostel sv. Jiří, krov lodi 1784/85 (d), upravovaný 1872/83 (d), pozdněgotická věž, s renesančními úpravami a zvonovou stolicí datovanou 1461-71 (d) Bílovec – Stará Ves, dřevěný větrný mlýn německého nebo též beraního typu – otočný na středním sloupu, tzv. tatíku Hodslavice, dřevěný kostel sv. Ondřeje, roubení lodi 1483/84 (d). Krov věže 1526/27 (d), krov lodi 1676/77 (d). Dodatečně byla vložena tribuna. Sakristie přistavěna 1888/89 (d). Štramberk, zvonice (Bílá věž) věž s rámovou konstrukcí nejvyššího podlaží datovanou do let 1560/61 (d) jako relikt vrcholně středověkého kostela zbořeného v josefínské době, věž se strážní funkcí je součástí městských hradeb

výměnný pobyt

Termín: 06. 09. 2013 Typ: Setkání

výměnný pobyt v Žlině

workshop Wesselsky mlýn

Termín: 16. 04. 2013 Typ: Workshop

V dělnickém domě v Odrách proběhl workshop zaměřený na prezentaci kulturní památky vodní mlýn Wesseslsky v Loučkách u Oder.

Krovařský workshop 12.září 2013 (SK)

Termín: 12. 09. 2013 Typ: Workshop

Křest knihy Proměny zámku ve Velkých Hošticích

Termín: 04. 08. 2016 Typ: Setkání

v 17 hodin bude na zámku ve Velkých Hošticích poprvé slavnostně představena kniha o dějinách, stavebním vývoji, výzdobě a sbírkách zámku.

Rychvald, Kulturní dům

Termín: 12. 02. 2018 Typ: Setkání

První uvedení knihy Zámek v Rychvaldě / Stavba, obyvatelé, proměny, spojené s autogramiádou autorek Lucie Augustinková a Kateřiny Barcuchové.

Ostrava, Literární kavárna

Termín: 30. 10. 2017 až 28. 10. 2017 Typ: Setkání

První uvedení knihy L. Augustinkové a H. Paclové Café Habsburg (kavárna Praha) v Ostravě jako pokračování oslav vzniku republiky. Součástí akce bude prodej výtisků a autogramiáda autorek.

Noc vědců na VŠB - TU Ostrava

Termín: 06. 10. 2017 Typ: Přednáška

Přednáška Zmizelá Ostrava a přednáška Slezskoostravský hrad jako součást akce Noc vědců

Kravaře zámek

Termín: 29. 09. 2017 Typ: Přednáška

Prezentace dílčích závěrů stavebněhistorického průzkumu zámku v Kravařích jako součást oslav svátku sv. Michala, jemuž je zasvěcena zámecká kaple.

Zámek ve Velkých Hošticích

Termín: 09. 05. 2017 Typ: Přednáška

17 hodin, budova zámku - přednáška o dějinách a stavebním vývoji zámku ve Velkých Hošticích.

Paměť historických střech

Termín: 01. 02. 2017 až 23. 04. 2017 Typ: Výstava

Výstava o historických krovech doplněná předměty z depozitáře stavebních detailů FAST v muzeu Litovel

Místo trvalého klidu

Termín: 23. 09. 2016 Typ: Přednáška

Prezentace výsledků stavebně historického průzkumu farního kostela a fary ve Fulneku. 13 - 17 hodin - komentované prohlídky barokního kostela a gotického ambitu ve Fulneku. Přednáška "Místo trvalého klidu" (Krypta farního kostela ve Fulneku). Založení, historický význam a technické provedení krypty bývalého kolegiátního kostela ve Fulneku.

Dům čp. 45 v Novém Jičíně

Termín: 03. 09. 2016 Typ: Přednáška

prezentace L. Augustinkové o historii a významu domu památného pobytem generála Laudona. Dům čp. 45, přednáškový sál, 10 30 a 15 45.

Krajský soud v Novém Jičíně

Termín: 21. 06. 2016 Typ: Přednáška

dějiny, stavební vývoj, výzdoba. Přednáška na Baště v Novém Jičíně, 17 hodin.

zámek Rychvald

Termín: 12. 05. 2016 Typ: Přednáška

Dějiny a stavební vývoj zámku v Rychvaldě. Přednáška v 17 hodin v kulturním domě v Rychvaldě.

expozice o historii města Klimkovic a okolí

Termín: 15. 01. 2016 až 04. 12. 2019 Typ: Výstava

15. 1. 2016 bude slavnostně prezentována veřejnosti nová expozice o dějinách města Klimkovice.

Technické památky Horního Slezska

Termín: 21. 01. 2016 až 22. 01. 2016 Typ: Konference

V prostorách Koncertní síně sv. Ducha v Krnově proběhne 21.-22. ledna 2016 seminář o technických památkách Horního Slezska.

Expozice v Návštěvnickém centru v Novém Jičíně

Termín: 23. 12. 2015 až 23. 12. 2020 Typ: Výstava

Od ledna 2016 bude expozice v domě čp. 45 v Novém Jičíně doplněna o oddíl dějiny domu čp. 45, památného díky úmrtí generála Laudona v roce 1790. Ostatní části expozice jsou věnovány tradiční novojičínské výrobě klobouků, životu, vojenským úspěchům a skonu generála Laudona.

Otevření katedrály v Moravské Ostravě

Termín: 22. 11. 2015 až 22. 11. 2019 Typ: Výstava

22. 11. 2015 bude po obnově otevřena katedrála Božského Spasitele, postavená podle návrhu arcibiskupského stavitele Gustava Meretty v letech 1883 - 89. Katedrála bude mimo bohoslužby zpřístupněna od úterý do soboty 8 15 - 12 15 a 13 15 až 17 15.

výstava Stavitel chrámů...

Termín: 06. 08. 2015 až 30. 09. 2015 Typ: Výstava

Zámecké muzeum Kravaře pořádá výstavu ku připomenutí svého významného rodáka architekta Josefa Seyfrieda, známého historizujícími zvláště novogotickými stavbami. Fakulta stavební se podílela na realizaci akce výstavou Paměť historických střech a zapůjčila sbírkové předměty, související s novogotickým stavitelstvím z depozitáře stavebních detailů. Výstava je k vidění od 13. 8. do 30. 9. na zámku v Kravařích.

Konference

Termín: 19. 01. 2015 Typ: Konference

19. 1. proběhne na Žilinské univerzitě konference o historických krovech Žilinského a Moravskoslezského kraje.

výstava Paměť historických střech

Termín: 22. 06. 2015 až 09. 08. 2015 Typ: Výstava

Výstava o historických krovech Moravy a Slezska je k vidění od 22. 6. do 9. 8. v budově bývalého Zemského soudu v Javorníku.

Prohlídka kostela Božského Spasitele v Moravské Ostravě

Termín: 29. 05. 2015 Typ: Workshop

V rámci Noci kostelů je 29. 5. zpřístupněn kostel Božského Spasitele v Moravské Ostravě. Novorenesanční bazilika Božského Spasitele byla vybudována v letech 1883 - 1889. Sraz je na parkovišti před hlavním (severozápadním) průčelím v 19 hodin.

Noc kostelů - Suchdol nad Odrou

Termín: 29. 05. 2015 Typ: Výstava

Výstava Paměť historických střech je doprovodnou akcí programu Noc kostelů. 29. 5. je možné prohlédnout si kromě výstavy Paměť historických střech i podkroví evangelického kostela v Suchdole nad Odrou, postaveného v 50. letech 19. století podle plánů architekta Ludwiga Förstera.

výstava Paměť historických střech

Termín: 09. 05. 2015 až 29. 05. 2015 Typ: Výstava

Výstava o historických krovech Moravy a Slezska bude od 9. 5. do 29. 5. 2015 k vidění v evangelickém kostele v Suchdole nad Odrou. Textovou a obrazovou část o tesařském řemesle, vývoji krovů u nás a péči o dřevěné konstrukce doplňují ukázky střešních krytin, spojovacího materiálu a model nejstaršího krovu v Moravskoslezském kraji - krovu kostela sv. Kateřiny ve Štramberku - Tamovicích. Výstava bude slavnostně zahájena 9. 5. v 16. hodin hudebním vystoupením a komentovanou prohlídkou.

výstava Paměť historických střech

Termín: 07. 03. 2015 až 29. 03. 2015 Typ: Výstava

7. 3. až 29. 3 2015 bude výstava Paměť historických střech k vidění v kostele Nejsvětější Trojice v Klimkovicích.

Zapojené univerzity

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií